Boesgass Buttisholz

Planung: 2005
Bauherr:
Architekt: A6 Architekten AG, Buttisholz